Cao da lừa – Một phần không thể thiếu của văn hóa và lịch sử Trung Quốc