Có thể bạn chưa biết, những người này không nên dùng nhân sâm