Ngỡ ngàng với lượng tiêu thụ cao da lừa khổng lồ tại Trung Quốc