Nội tiết tố nữ là gì? Vai trò của nội tiết tố nữ như thế nào?