Nữ giới có bị yếu sinh lý không? Dấu hiệu và cách phòng ngừa như thế nào?