Phụ nữ yếu sinh lý: Biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả