Táo đỏ Tân Cương – “Viên vitamin tự nhiên” dùng làm quà biếu tặng trong văn hóa phương Đông